Turistika

hrad BousovHrad Bouzov

Asi nejzajímavějším místem v okolí Mohelnice je hrad Bouzov, který je jeden z nejnavštěvovanějších hradů v České Republice vůbec. Hrad Bouzov je v kontextu romantického historizujícího stavitelství 19. století v našich zemích jedinečným dokladem inspirace středoevropskou středověkou architekturou oproti dominujícímu vlivu stavebního romantismu západoevropské provenience.
Představuje unikátní doklad památkového objektu - muzea, koncepčně vybudovaného pro návštěvnickou veřejnost. Z hlediska prezentace organicky spojuje formy muzeální a interiérové instalace. Více informací o hradu najdete na www.hrad-bouzov.cz

hrad ÚsovHrad Úsov

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu.

 

 

Litovelské pomoraví

Litovelské pomoravíNení mnoho takových míst na Zemi... Údolí velkých řek byla osídlována již od pradávna. Člověk kácel lužní lesy a měnil je na úrodná pole. Spoutával řeku do betonových koryt, aby zabránil povodním, které odlesněním sám způsobil. Zbytky opravdové říční krajiny proto můžeme dnes najít jenom málokde. Tohle je jedno z těch míst!
CYKLOTURISTIKA a PĚŠÍ TURISTIKA jsou rekreačními aktivitami relativně šetrnými k přírodě. Díky husté síti značených cest mají návštěvníci možnost poznat nejkrásnější partie CHKO.
Další naučná stezka "Romantický areál Nové Zámky" začíná v Litovli a seznamuje návštěvníky s romantickým krajinářským areálem v okolí Nových Zámků. Stezka končí na Nových mlýnech u vyhlášené Rybářské hospody. Lze ji zkombinovat s návštěvou Mladče a okolí. Zde je možné navštívit Mladečské jeskyně, nebo se vydat z upravené návsi na okruh naučné stezky "Třesín" seznamující s přírodou tohoto krasového území. Dalšími zajímavými cíli výletů se mohou stát například Arboretum v Bílé Lhotě, s cennou sbírkou více než 300 druhů našich i cizokrajných dřevin, zámek v Úsově, kde je umístěno lovecké muzeum, nebo Hanácký skanzen v Příkazech.

Mladečské jeskyněMladečské jeskyně

Mladečské jeskyně se nacházejí nedaleko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. Jeskyně byla známa od pradávna a je mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Vedle kostí dnes již vyhynulých pleistocenních obratlovců zde bylo nalezeno mnoho koster lidí starší doby kamenné s četnými doklady o jejich činnosti (kamenné nástroje, ohniště).